pułapki językowe

Czeski i polski to języki pokrewne.W obu językach istnieje wprawdzie wiele podobnie brzmiących wyrazów, nie zawsze jednak oznaczają one to samo. Przykłady pułapek językowych .
W kolumnie "CZ" podano czeskie wyrazy, w kolumnie "+ PL" - ich rzeczywiste polskie odpowiedniki, w kolumnie "- PL" - odpowiedniki pozorne (w nawiasie - faktyczny ekwiwalent danego "zdradliwego" słowa). Przykładowo: "nápad" oznacza po polsku "pomysł", a nie, jak można byłoby się domyślać, "napad" (ten w języku czeskim określa się mianem "přepadení")
A
  CZ                                                        +PL                                                                          - PL

adjunkt                                              niższy urzędnik, asystent                                    adiunkt (odborný asistent)

akademik                                          członek Akademii Nauk                                    akademik (kolej)

ano                                                    tak                                                                    ano (tak tedy)

armáda                                              wojsko, armia                                                    armada (válečná flotila)

artista                                                cyrkowiec                                                          artysta (umělec)

azur                                                  lazur, błękit                                                        ażur (ažura)
B
 CZ                                                                  +PL                                                                  - PL

bachor                                                                            żwacz                                                                        bachor (spratek, harant)

balvan                                                                              duży kamień, głaz                                                    bałwan (sněhulák; hlupák)

bezcenný                                                                        bezwartościowy                                                        bezcenny (drahocenný)

blahý                                                                                błogi                                                                            błahy (bezvýznamný)

bydlo                                                                                byt, życie                                                                      bydło (dobytek)

byt                                                                                    mieszkanie                                                                byt (existence, život)
c
CZ                                                    +PL                                                    -PL
celkem                                                      w sumie, w zasadzie                                  całkiem (docela)

cícha                                                        poszwa                                                      cicha (tichá)

cílový                                                      docelowy                                                    celowy (záměrný)

církev                                                      kościół (jako instytucja)                              cerkiew (pravoslavný kostel)

cpát                                                          pchać, wpychać                                          ćpać (fetovat)

cudný                                                      wstydliwy                                                    cudny (nádherný)
č
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
čára                                                                linia                                                      czara (číše)

čáry máry                                                      eswy floresy                                        czary mary (abrakadabra)

částka                                                            suma, kwota                                        cząstka (částečka)

čelist                                                              szczęka                                                czeluść (propast)

čerstvý                                                          świeży                                                  czerstwy (suchý, tvrdý)

čilý                                                                żwawy, żywy                                        czuły (citlivý)
D
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
dělník                                                                          robotnik                                                                                  dzielnik (dělitel)

dík                                                                              dzięki                                                                                      dzik (kanec)

dívka                                                                          dziewczyna                                                                            dziwka (děvka)

divák                                                                          widz                                                                                        dziwak (podivín)

dluhopis                                                                    obligacja                                                                              długopis (propisovačka)

droga                                                                          narkotyk                                                                                droga (cesta)
E
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
ekonom                                                                        ekonomista                                                                  ekonom (správce statku)

erb                                                                                herb                                                                                 erb (chemický prvek Er)
F
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
figl                                                          intryga, podstęp                                    figiel (legrace, žert, šprým)

fikat                                                        ciachać, ciąć                                        fikać (klátit)

fixovat                                                    utrwalać, usztywniać                              fiksować (šílet)

fochy                                                      półki, przegródki                                  fochy (rozmary)

fraška                                                    farsa                                                    fraszka (krátká žertovná báseň)

futro                                                      podszewka                                          futro (kožich)
G
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
grošák                                                  koń jabłkowity                                      groszak (drobná mince)

gruntovat                                              robić gruntowne porządki                      gruntować (opatřovat podkladem)

gusto                                                     gust, upodobanie                                   gęsto (hustě)
H
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
had                                                                wąż                                                      gad (plaz)

hladomor                                                      głód, śmierć głodowa                            głodomór (nenasyta)

hodnost                                                        tytuł, stopień                                          godność (důstojnost)

hodit                                                              rzucić, cisnąć                                        godzić (usmiřovat)

hroch                                                            hipopotam                                            groch (hrách)

huba                                                              morda, pysk                                          huba (choroš)
I
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
interes                                                  zainteresowanie                                    interes (věc, záležitost; transakce)
J
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
jahoda                                                      truskawka                                                        jagoda (borůvka)

javor                                                        klon                                                                  jawor (klen)

jednat                                                      postępować                                                      jednać (usmiřovat)

jelito                                                        kaszanka                                                          jelito (střevo)

 jistota                                                     pewność                                                           istota (podstata; bytost)

jitro                                                        ranek                                                               jutro (zítra, zítřek)
K
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
kanár                                                            kanarek                                                      kanar (revizor)

klímat                                                            drzemać                                                      klimat (klíma)

kolej                                                              tor; akademik                                              kolej (dráha)

komorník                                                      kamerdyner                                                 komornik (vymáhatel)

konečně                                                        w końcu                                                        koniecznie (nutně)

květen                                                            maj                                                             kwiecień (duben) 
L
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
láska                                                              miłość                                                              laska (hůl)

levák                                                              mańkut                                                            lewak (levičák)

líčidlo                                                            szminka                                                            liczydło (počitadlo)

lichý                                                              nieparzysty                                                        lichy (mizerný)

lis                                                                tech. prasa                                                        lis (liška)

lustr                                                              żyrandol                                                            lustro (zrcadlo)
M
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
máchat                                                        płukać                                                        machać (mávat)

meč                                                            miecz                                                          mecz (zápas, utkání)

milost                                                        łaska                                                          miłošć (láska)

mejdan                                                      impreza                                                      majdan (hromada věci
)
mrak                                                          chmura                                                      mrok (soumrak)

mužatka                                                      babochłop                                                mężatka (vdaná žena)
N
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
nápad                                                        pomysł                                                            napad (přepadení)

nástroj                                                      narzędzie                                                        nastrój (nálada)

nemoc                                                      choroba                                                          niemoc (slabost)

nožičky                                                      nóżki                                                              nożyczki (nůžky)

nutit                                                          zmuszać                                                          nucić (broukat)

nůžky                                                        nożyczki                                                          nóżki (nožičky)
O
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
obalit                                                        opakować                                                  obalić (svrhnout)

obecný                                                      powszechny, pospolity                                 obecny (přítomný)

 oblouk                                                     łuk                                                               obłok (oblak, mrak)

ochotník                                                  aktor - amator                                             ochotnik (dobrovolník)

opakovat                                                  powtarzać                                                   opakować (obalit)

opona                                                      kurtyna                                                       opona (pneumatika)
P
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
páchnout                                                    śmierdzieć                                                      pachnąć (vonět)

pajda                                                          kuternoga                                                      pajda (velký krajíc)

paseka                                                        polana                                                            pasieka (včelín)

patřit                                                          należeć                                                          patrzeć (dívat se, hledět)

pivnice                                                        piwiarnia                                                        piwnica (sklep)

pivovar                                                      browar                                                            piwowar (sládek) 
R
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
rázem                                                      zaraz, natychmiast                                      razem (spolu)

remíz                                                        zarošla                                                      remis (remíza)

rosol                                                        galareta                                                      rosół (vývar)

rozdíl                                                      różnica                                                      rozdział (kapitola)

rozhlas                                                    radio                                                          rozgłos (popularita)

rozsudek                                                  wyrok                                                        rozsądek (rozum, rozvaha)
Ř
CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
řád                                                          regulamin; ustrój                                            rząd (řada)

řadový                                                    szeregowy                                                      rządowy (vládní)

řeč                                                          mowa, język                                                  rzecz (věc)

řečník                                                      mówca                                                            rzecznik (mluvčí)

řečný                                                      gadatliwy                                                          rzeczny (říční)

řepka                                                    rzepak                                                              rzepka (čéška)
S
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
sestřenice                                                      kuzynka                                                    siostrzenica (neteř)

sirka                                                            zapałka                                                    siarka (síra)

sklárna                                                        huta szkła                                                  szklarnia (skleník)

sklep                                                            piwnica                                                    sklep (obchod, prodejna)

smyk                                                            poślizg                                                      smyk (špunt)

sok                                                              rywal                                                        sok (šťáva)
š
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
šeřit se                                                    zmierzchać się                                                  szerzyć się (šířit se)

šidit                                                          oszukiwać                                                        szydzić (posmívat se)

škovný                                                      zręczny                                                            szykowny (vkusný)

škráb                                                        zadrapanie                                                      szkrab (špunt)

štěpení                                                      rozszczepienie                                                  szczepienie (očkování)

štítit se                                                      brzydzić się                                                      szczycić się (chlubit se)
T
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
tájemnice                                                    sekretarka                                                tajemnica (tajemství)

tečka                                                          kropka                                                    teczka (aktovka)

těkavý                                                        niestały; lotny                                            ciekawy (zvědavý; zajímavý)

toast                                                            tost                                                          toast (přípitek)

trefný                                                          celny, trafny                                              trefny (pochybný)

trup                                                              tułów                                                        trup (mrtvola)
U
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
ubezpečit                                              upewnić, zapewnić                                              ubezpieczyć (pojistit)

ubikace                                                  noclegownia                                                      ubikacja (záchod)

ubírat                                                    ujmować                                                            ubierać (oblékat)

účinný                                                    skuteczny                                                            uczynny (úslužný)

úleva                                                      ulga                                                                    ulewa (liják)

ústava                                                    konstytucja                                                          ustawa (zákon)
V
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
vahadlo                                                        wahacz                                                    wahadło (kyvadlo)

válka                                                            wojna                                                        walka (boj)

věc                                                              rzecz                                                        wiec (shromáždění)

vrah                                                              zabójca                                                    wróg (nepřítel)

vybavit                                                        wyposażyć                                                wybawić (osvobodit)

výhoda                                                        korzyść                                                      wygoda (pohodlí)
Z
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
záchod                                                toaleta, ubikacja                                                  zachód (západ)

základ                                                  podstawa, fundament                                          zakład (závod)

zákon                                                  ustawa, prawo                                                    zakon (řád)

zápas                                                    mecz                                                                  zapas (zásoba)

zboží                                                    towar                                                                  zboże (obilí)

zklamat                                                rozczarować                                                        skłamać (oklamat)
Ž
 CZ                                                                  +PL                                                                 - PL
žaloba                                                        oskarżenie                                                          żałoba (smutek)

žalovat                                                      oskarżać                                                            żałować (litovat)

žárlivý                                                        zazdrosny                                                          żarliwy (horlivý)

žehnat                                                        błogosławić                                                        żegnać (loučit se)

žíravina                                                      materiał żrący                                                    żurawina (klikva)

žralok                                                        rekin                                                                  żarłok (žrák)
Darmowa strona www - zrób ją sam!